събота, 30 май 2009 г.

Прекаляването с алкохол повишава риска от рак на гърдата

Добре известно е, че здравословната диета и начин на живот предпазват от широк спектър заболявания - а сега ново изследване, представено на ежегодната среща на Американската асоциация за ракови изследвания, показа, че и ракът не е изключение. Резултатите от него демонстрират как прекомерната консумация на алкохол би могла да доведе до повишен риск от рак на гърдата.

Едно от най-мащабните изследвания по рода си до момента, то разкрива, че алкохолът е съществен рисков фактор за развитие на най-често срещания тип рак на гърдата - онези 70% от туморите, които се класифицират като положителни за рецепторите едновременно на естрогена и прогестерона (ER+/PR+).
Изследователите съобщават, че дори и умерената консумация на алкохол, за каквато се смятат 1-2 питиета дневно, повишава риска от развитие на този вид рак. А колкото повече пие жената, толкова повече нараства рискът. В сравнение с дамите, които не пиели изобщо, онези, които консумирали по 2-3 чаши алкохол на ден, били с до 51% по-застрашени от рак на гърдата от въпросния тип.

„Това означава, че една жена трябва да отчита консумацията си на алкохол наред с другите известни рискови фактори за рак на гърдата, какъвто е например хормонозаместващата терапия", казват авторите на изследването от Националния раков институт на САЩ.

Те уточняват, че анализът им не доказва с положителност дали алкохолът оказва влияние върху развитието и на други типове тумори на гърдата.

Епидемиологичните изследвания още преди много време демонстрираха, че употребата на алкохол при жените може би увеличава риска от развитие на рак на гърдата. А лабораторни опити показаха, че алкохолът повишава количеството на естрогеновите метаболити в организма на жената, които впоследствие могат да послужат за един вид гориво, захранващо чувствителния към хормона рак на гърдата. Малко са обаче изследванията, които са проучвали влиянието на алкохола върху типа на тумора.

При новото изследване авторите преразгледали данните от голямо изследване върху диетата и здравето, започнато от Националните институти по здравеопазване през
1995 година. По-специално те анализирали информацията за близо 185 хиляди жени след менопаузата, която включвала и отговори на въпроси относно консумацията им на алкохол. Анализът установил, че като цяло умереното му приемане покачва риска от развитие на рак на гърдата и особено, на тип ER+/PR+.

В сравнение с въздържателките, консумиращите средно под едно питие на ден увеличавали риска си със 7%, между 1 и 2 питиета - с 32%, а над 3 питиета дневно - с цели 51%. Наблюдаваните резултати оставали в сила при различни типове консумиран алкохол.

„На този етап нашето изследване представя доказателства за схващането, че алкохолът засяга обмяната на естрогена, което пък увеличава риска от хормоночувствителен рак на гърдата. Въпреки това са нужни повече изследвания, за да бъде изяснен ефектът му и върху други типове тумори", казват авторите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар